Criminal Justice Fellowship Programme

Team

Program Director

Dr Roshni Nair

Program Coordinator

Rashmi Divekar

Core Team Members

 • Dr Vijay Raghavan
 • Dr Roshni Nair
 • Dr Parivelan
 • Ms Shamim Modi
 • Mohd. Tarique
 • Ms Sharon Menezes
 • Mr Mayank Sinha
 • Ms Rashmi Divekar

Faculty Mentors

 • Dr Vijay Raghavan
 • Dr Parivelan
 • Mr Mayank Sinha
 • Dr Murli Karnam
 • Ms Shamim Modi
 • Dr Ruchi Sinha
 • Dr Roshni Nair
 • Dr Mouleshri Vyas
 • Ms Sharon Menezes
 • Ms Meghali Senapati

Fellows - Programme Officers - Cohort I

Cohort I

 •  Abhishek Kumar Tiwari
 • Amit Rathi
 • Anima Muyarath
 • Damudor Arambam
 • Rajiv Yadav
 • Rossamma Sacaria
 • Sabika Abbas
 • Santosh Pawar
 • Sehrish Altaf  [Jun 2015 - May 2016]
 • Surabhi Chatterjee [Jun 2015 - May 2016]
 • Suresh Jadhav
 • Trijeeb Nanda
 • Varsha Kamble [Jun 2015 - May 2016]
 • Vikas Yadav
 • Kavin Anabalgam [Aug 2015 - Jul 2016]

Fellows - Programme Officers - Cohort II

Cohort II

 • Anand Banshkar
 • Adhikarimayum Priyokumar Sharma
 • Arjun Narzari
 • Dharmendra Das
 • Donita Quadros
 • Jyotiranjan Senapati
 • Kansai Brahma
 • Md. Saud Siddiqui
 • Navin Bhaskar
 • Nikita Engheepi
 • Praveen Kumar
 • Rachana Dhaka
 • Ronica Vungmuakim
 • Salman Khan
 • Tapan Kumar Gochhayat
 • Tapan Vahal